Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego (Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników (Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu.

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej: RODO informujemy, że administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) jest firma MOBILITO Danuta Siedlaczek (Usługodawca) ul. Browarna 7 43-300 Bielsko-Biała Nip 5471769010.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe obejmujące:

 • imię i nazwisko,
 • adres do wysyłki,
 • nazwa adres i nip w przypadku firmy,
 • e-mail,
 • numer telefonu,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do:

 • obsługi procesu rejestracji i logowania  do konta,
 • przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji,
 • wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do realizacji zamówień (zawartość danych przekazywana ograniczona jest do niezbędnego minimum)

 • firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie,
 • firm świadczących usługi księgowe,
 • firm hostingowych, administracyjnych,
 • firm obsługujących płatności internetowe,
 • e-mail,
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, po tym okresie dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Prawa i obowiązki której Dane osobowe dotyczą

Każdy Użytkownik ma prawo:

 • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych i usunięcia
 • w celu realizacji uprawnień należy wysłać e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer 502754760

Bezpieczeństwo danych

Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych.Notice: Use of undefined constant koniec - assumed 'koniec' in /home/ojciec/ftp/WWW/mobilito.eu/index.php on line 31
koniec